logo

 

hoved foraar annonce

Kulturudvalget.

kultur

Kulturudvalget holder møder med 2 – 4 ugers interval i perioderne op til kulturkalendernes deadline. Der er ingen møder i juli. Møderne aftales udover kulturkalender deadline ift. hvilke arrangementer, der skal planlægges og afholdes.

Møderne i kulturudvalget ledes på skift af kulturudvalgsmedlemmerne. Formanden sender senest en uge før mødet, dagsorden ud til kulturudvalgsmedlemmerne. Dagsordenen kan være meget forskellig, men fast på møderne er planlægningen af kommende arrangementer og evaluering af afholdte arrangementer.

Kulturudvalget består af en formand og et antal frivillige med interesse for alle former for kultur. Antallet af medlemmer varierer, og alle er aktive med forskellige opgaver for kulturen.
Vi arbejder med undergrupper hvor der er nogen der primært arrangerer klassiske arrangementer, nogen der primært arrangerer rytmiske / jazz arrangementer, nogen der primært arrangerer foredrag med forfattere og andre kunstnere, samt lokal historiske foredrag. Vi får alle ideer og inspirerer hinanden til kulturkalenderne ved ”brainstorm” på møderne hvor vi skal i gang med næste ½ års kulturkalender.

Til alle arrangementer med billetsalg ved døren skal der være en ansvarlig og to billetsælgere. Den ansvarlige sørger for kontrakten med kunster(ne) overholdes. Sørger for bord / stole og sceneopstilling (og nedtagning), samt lys og lyd.
Til arrangementer uden billetsalg eks. lokalhistoriske foredrag, er der en ansvarlig der sørger for de praktiske ting omkring arrangementet.

Aktuelt 3 specielle grupper under Kulturen (sammensat af en repræsentant for Kulturen, en fra Driften og et antal frivillige) der varetager og planlægger:

 • Juletræsfest
 • Nytårsbal
 • Revy

Faste ansvarsområder:

 • Formand, økonomisk ansvar, koordinering, dagsorden til møderne
 • Kasserer
 • Referent til møderne
 • Kontakt til Driftudvalget med deltagelse i Driftsudvalgsmøderne
 • Kunstudstillingerne på kroen
 • Kontakten til Nøddeknækkerne)
 • Juletræsfesten
 • Kontaktperson vedr. Nytårsbal
 • Kontaktperson vedr. Revy
 • Kulturkalender og pressemeddelelser til Frederiksborg Amts avis og Hillerød Posten.)
 • Primær kontakt Kirke og Kro.
 • Kontakt KultuNaut (Frederiksborg Amts avis kulturtillæg)
 • Opbygning af e-mail lister til oplysning om arrangementer.
 • Lokalhistoriske foredrag
 • Ansøgning til Kunstrådet
 • Ansøgning Solistforeningen
 • Ansøgning til forfatter foredrag i Forfattercentrum ( Kunstrådet / litteraturudvalget )
 • Forsalg af billetter ”over nettet” og restsalg af billetter til revy og nytårsbal


Har du lyst til at være med til at præge de mange sider af kulturlivet i Nødebo, må du meget gerne kontakte formanden for udvalget, Marianne Bille ved at sende en mail til

Nødebo Kro

Arrangementer

Nøddeknækkerne - G
28-04-2017 19:00

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne den sidste fredag i april.

Forårskoncert med Birkerødkoret -B
07-05-2017 16:00

Der står skønne, skandinaviske korklange på programmet, når Birkerødkoret søndag den 7. maj
kl. 16 giver koncert i Nødebo Kro.

Skallerød i Gribskov Vandretur med Carsten Carstensen - G
10-05-2017 18:00

Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro

St. Hans - G
23-06-2017 19:00

Sæsonen slutter traditionen tro med bål og midsommersang Sankt Hans aften. Grillen vil være klar kl. 19.