logo

 

hoved foraar annonce

Historien om Nødebo Kro

Denne del er under konstant udvikling, hvor vi vil prøve at bringe kroens historie med billeder.

Ligger du inde med gamle billeder, en lille god historie om Nødebo Kro, er du meget velkommen til at kontakte vores webmaster. Du får alt dit materiale retur i ubeskadiget stand.

Vi er taknemmelige for alt !

 

I begyndelsen af 1700-tallet havde Frederiksborg amt en amtmand, der hed Raben, og det fortælles, at han en dag i 1706 fik besøg af bønderkonerne fra Nødebo, som ”højligen og vemodentligen beklagede sig over, at deres mænd om dagen sad i Nødebo kro og ikke alene brugte deres rede penge, men også for drikkevarer overlod kromanden deres bedste agre på marken.”
Raben forbød krovirksomhed i Nødebo, og bevillingen blev i stedet givet til Stenholt Mølle ikke så langt derfra.

Hvornår der igen blev kro i Nødebo vides ikke med bestemthed, men Nødebo kro fungerede i hvert fald som udskænkningssted i 1849, da den på Store Bededag hærgedes af den første brand, hvor i øvrigt Frederik d. 7. deltog aktivt i slukningsarbejdet. 66 år senere, d. 13. Juni 1915, brændte kroen igen ned til grunden og blev genopført.


I 60-erne blev det tiltagende vanskeligt at drive kro i Nødebo, og skiftende kro-ejere solgte mere og mere af kroens jorder.
Til sidst blev omkostningerne til driften så store, at kroen måtte lukkes og i 1976 blev den atter sat til salg.
Nødebo havde også dengang et lokalråd med visioner, og på et møde her blev det foreslået, at borgerne i Nødebo gik sammen om at købe kroen.


Skovtur til Nødebo Kro 1939

Efter et spændende kapløb med velbeslåede ejendomsmæglere, der ville udstykke området til parcelhusgrunde, lykkedes det borgerne efter en husstandsindsamling at overtage kroen d. 1-6-77.
Byens borgere blev så kroejere og nedsatte straks en bestyrelse, der havde det overordnede formål: ”at skabe åbne rammer for kulturelle aktiviteter og beboernes trivsel i det nære miljø”, som der står i vedtægterne.
Derefter har kroen fungeret som et ”normalt” forsamlingshus med udlejning af selskabslokaler og som fælles aktivitetshus for nødeboere med stribevis af aktiviteter, der årligt har bragt 25.000 – 30.000 besøgende inden for murene.

D. 29. september 1985 lagde en pyromanbrand kroens hovedbygning i ruiner. Alt hvad der var tilbage var et hul i jorden – og en a jourført brandforsikringspolice.

Derfor kunne man allerede 18 måneder senere glæde sig over de smukke bygninger , som den dag i dag er ramme om kroens mange aktiviteter, der er med til at skabe et unikt samfund i Nødebo.

frem til næste afsnit: Kroen som rejsestald - "Kroen som rejsestald"

Nødebo Kro

Arrangementer

Nøddeknækkerne - G
28-04-2017 19:00

Kom og vær med til en sjov og glad fællesaften med Nøddeknækkerne den sidste fredag i april.

Forårskoncert med Birkerødkoret -B
07-05-2017 16:00

Der står skønne, skandinaviske korklange på programmet, når Birkerødkoret søndag den 7. maj
kl. 16 giver koncert i Nødebo Kro.

Skallerød i Gribskov Vandretur med Carsten Carstensen - G
10-05-2017 18:00

Skovturene med skovløber Carsten Carstensen arrangeres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og Forsamlingshuset Nødebo Kro

St. Hans - G
23-06-2017 19:00

Sæsonen slutter traditionen tro med bål og midsommersang Sankt Hans aften. Grillen vil være klar kl. 19.