logo hist

Historie menu

hovedpix hist1

tilbage til foregående afsnit: Branden - "Forsikringssum til genopførelse: 10,5 mill."

   
 

Bestyrelsesformand Karen Nissen viste stor optimisme omkring kroens genopbygning: ”Lad tusind ideer blomstre i forsamlingshuset!”

Bestyrelsen ved et langt bord på Skovskolen. Her i venstre bordhalvdel ses:
Leif Hjørnet, Lilli Tornow, Boris Nordmann, Lisbeth Løw, Jytte Hansen, Ingeborg Kramhøft

Højre bordhalvdel:
John Bonde, Torben Hartvig, Bitten Hjorth, Karen Nissen, Helle Vind, Steen Andersson

frem til næste afsnit: Genopførelse - "Genopførelsen 1985-87"

Nødebo Kro