logo hist

Historie menu

hovedpix hist1

tilbage til foregående afsnit: Branden - "Bestyrelsen holdt møde på Skovskolen"

ny kro spadestik
 

Det første spadestik blev taget af
byrådsmedlem Finn Jellingsø i 1986.

udgravning

Nødebos borgere stimlede sammen for at fejre det nye byggeri. Også den nye kro skulle have kælder, der kunne rumme forsamlingshusaktiviteter. Her skulle der bl.a. være plads til Nødebos spejdere, der dengang ikke havde noget klubhus.

frem til næste afsnit: Genopførelse - "Håndværkerne og frivillige"

Nødebo Kro