logo hist

Historie menu

hovedpix hist1

tilbage til foregående afsnit: Kroens drift 1977-79 - "Skiftende bestyrepar"

Driften af kroen med uprofessionel arbejdskraft gav økonomiske problemer. Indkøbene var for tilfældige, og der var spild i madfremstillingen. Der var heller ikke tilstrækkeligt styr på kroens kontanter i dagligdagen. Og Arbejdernes Fællesorganisation bebrejdede konceptet med ulønnet arbejdskraft.

Men de mange hænder arbejdede trøstigt videre med både istandsættelse, udlejning af lokaler og forsamlingshusaktiviteter. Her ses Erik Lindberg på vej ned fra pavillonens tag.

 

frem til næste afsnit: Kulturkroen - "Kulturkroen"

Nødebo Kro