logo hist

Historie menu

hovedpix hist1

tilbage til foregående afsnit: Kroens drift 1977-79 - "Køkken i kælderen"

Leif Hjørnet og Steffen Dyrved gør klar til selskab i pavillonen.

De mange arbejdshold med frivillige måtte på et tidspunkt suppleres med et lønnet bestyrerpar. Her er en oversigt over de vekslende bestyrere i de første år:

               

Annette og Steffen Bigom
Norma Schultz og John Kristensen
Jette og Jens Pedersen
Inger Bitsch
(19xx – xx)
(19xx – xx)
(19xx – xx)
 

frem til næste afsnit: Kroens drift 1977-79 - "Økonomisk krise og konkurrenceforvridning"

Nødebo Kro