loppemarked3 2014

Kroens formål er, som det fremgår af vedtægterne:

  • at skabe åbne rammer for kulturelle aktiviteter
  • at øge beboernes trivsel i det nære miljø

For at leve op til disse målsætninger og for at sikre Nødebo Kros fremtid, har vi valgt at skærpe vores indsat på følgende områder:

  • Der skal være en høj aktiv medvirken blandt mange af foreningens medlemmer
  • Antallet af yngre medlemmer skal afspejle aldersfordelingen i nærmiljøet
  • Principperne for Kroens virke og anvendelse skal være kendt, forstået og accepteret af medlemmerne
  • Gennem tidssvarende medier vil vi bringe aktuel information om aktiviteter på Kroen, i kirken og i lokalsamfundet
  • Vi skal have en robust økonomi, der kan skabe et solidt fundament for Kroens aktiviteter
  • Vi har en økonomistyring med en tæt budgetopfølgning på udvalgsniveau og på Kroens samlede budget

 

Nødebo Kro et attraktivt mødested for aktive mennesker