En kro for hver mil. For at gøre det muligt at rejse med hestevogn rundt i Danmark udstedte kong Frederik d. 2. en forordning, der påbød amterne at sørge for, at der var overnatningsmulighed med rejsestald for hver mil. I Frederiksborg Amt var nærmeste rejsestalde i Hillerød, Esrum og Fredensborg. – På billedet ses Nødebo Kro i 1800-tallet med vognport til venstre og stald i længen til højre.

 

Yndet udflugtsmål. I starten af 1900-tallet blev Nødebo et yndet udflugtsmål og feriested. I den anledning blev der ved århundredets start udgivet postkort med kroen og krohaven som motiv.

Bemærk kroens store marker
ned mod Esrum sø.