Kroens første år var fyldt med optimisme, hvor alle knoklede på med krovagter og vedligeholdelse. Vi var 160 personer på de otte vagthold á 20 personer, der hver ottende uge passede kroen ved siden af det faste arbejde.

Kulturminister Niels Mathiasen var imponeret over driftigheden omkring det nye kulturhus og bevilgede 25.000 kr. i 1977 og 50.000 kr. i støtte hvert af de to næste år.

   
 

Allerede efter 1½ års drift viste det sig, at budgettet for kroen ikke kunne holdes. Bl.a. var der store ejendomsudgifter, og driften af restaurationen gav ikke det forventede overskud. Fagforeningerne så skævt til, at kroen blev drevet med uprofessionel, ulønnet arbejdskraft, og indkøb, prissætning og effektiv udnyttelse af råvarer kaldte på nytænkning. Pludselig var underskuddet oppe på 178.000 kr., som Hillerød Kommune ikke ville hjælpe med at dække.

Restauranten blev lukket fra den 12. januar 1979, mens en indsamling blev sat i gang.