I tilfælde af BRAND:

1. Alarmér brandvæsenet – ring 112

   Kroens adresse er Nødebovej 26, 3480 Fredensborg

  • Telefon er placeret i Buffeten
  • Eller brug mobiltelefon

2. Orientér de øvrige ansvarlige for arrangementet

3. Om aftenen eller natten: Skru mest muligt op for den indendørs belysning

  • Gøres på de almindelige afbryderkontakter

4. Stands musik o. lign.

5. Anmod roligt gæsterne om at forlade Kroen og vejled om flugtvejenes placering

  • Benyt højttaleranlæg hvis det allerede er i brug
  • Alle flugtveje er markeret med UD-skilte

6. Bekæmp ilden med det opsatte slukningsmateriel

  • Forudsat at det skønnes sikkert og muligt

 Yderligere vejledning "tryk her"

Denne hjemmeside benytter cookies, som anvendes for at samle information omkring hvor mange mennesker, som besøger denne hjemmeside. Såfremt du fortsat anvender vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Hent mere information omkring cookies og datapolitik på Noedebo-kro.dk. . ..

Jeg acceptere cookies fra denne hjemmeside